2023 წელს თბილისის არქიმედეს სკოლამ  მემორანდუმი გააფორმა  Harbour Space და TBS in Barcelona უნივერსიტეტებთან.

  • მთავარი
  • სიახლეები
  • 2023 წელს თბილისის არქიმედეს სკოლამ  მემორანდუმი გააფორმა  Harbour Space და TBS in Barcelona უნივერსიტეტებთან.