2023 წელს არქიმედეს სკოლას მიენიჭა სერტიფიკატი Times Higher Education (THE)

 

2023 წელს არქიმედეს სკოლას მიენიჭა სერტიფიკატი Times Higher Education (THE) რაც გულისხმობს საერთაშორისოდ აკრედიტირებული Councellor-ის მხარდაჭერას ჩვენი სკოლის მოსწავლეებისათვის, სტუდენტური და გაცვლითი პროგრამების დროს, წარმატებულ საერთაშორისო უნივერსიტეტებთან.