პირველი ადგილი დედაენისადმი მიძღვნილ კონკურსზე

2019 წლის 14 აპრილი, დედაენისადმი მიძღვნილ კონკურსზე არქიმედეს სკოლის გუნდმა პირველი ადგილი დაიკავა.