მისამართი: ქ.თბილისი, ოთარ ონიაშვილის ქ #6
   ტელეფონი: +995 514 600 055
  ელ-ფოსტა: archimedeskolamail@gmail.com