კლუბები

 

არქიმედეს სკოლაში  გარდა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნებისა, ფუნქციონირებს დამატებითი წრეები და კლუბები.

 • დებატ კლუბი
 • LEGO Education
 • მუსიკა
 • ხელოვნება
 • ჭადრაკი
 • ცურვა
 • ცეკვა
 • ფრენბურთი
 • გერმანული
 • ესპანური
 • სახალისო ფიზიკა