დამატებითი წრეები

 

არქიმედეს სკოლაში  გარდა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნებისა, ფუნქციონირებს დამატებითი წრეები და კლუბები.

  • მათემატიკა
  • ფიზიკა
  • ქიმია
  • ქართული
  • ინგლისური