ჰუმანური პედაგოგიკის კურსი

არქიმედეს სკოლის 25 პედაგოგი ამონაშვილების ერთწლიან ჰუმანური პედაგოგიკის კურსს გადის.