ჰუმანური პედაგოგიკა

თბილისის არქიმედეს სკოლის 40-მდე მასწავლებელი ჰუმანური პედაგოგიკის კურსს გადის.