ჩვენთან ფუნქციონირებს

 

■ მოსაზრებები არქიმედეს სკოლის შესახებ.

არქიმედეს სკოლის მოსწავლეთა მშობლებს შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ სკოლასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მოსაზრება ან იდეა.

თქვენ მიერ მოწოდებული ნებისმიერი ინფორმაცია გახდება ჩვენი განხილვის საგანი.

სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ მიუთითონ სახელი და გვარი.

 

■ მოსაზრებები არქიმედეს სკოლის პედაგოგების შესახებ

არქიმედეს სკოლის მოსწავლეებს  შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ სკოლასთან და სკოლის პედაგოგებთან დაკავშირებული ნებისმიერი მოსაზრება ან იდეა.

თქვენ მიერ მოწოდებული ნებისმიერი ინფორმაცია გახდება ჩვენი განხილვის საგანი.

სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ მიუთითონ სახელი და გვარი.

 

■ რა დანიშნულება აქვს სინამდვილეში სასკოლო სისტემას?

გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები, თქვენი აზრით რა დანიშნულება აქვს სინამსვილეში, ჩვენს დროში სკოლას, რა მისია აკისრია და რა უნარებს უნდა უნვითარებდეს მომავალ თაობას.

 

 გადაინახე შეკითხვა (გადაგზავნე) შეკითხვების ბანკში

შექმენი’თ და ჩამოაყალიბეთ შეკითხვა, მიუთითეთ მას შესაბამისი თემატიკა და გადაინახე (გადაგზავნე) შეკითხვების ბანკში, სადაც იგი გამოყენებული იქნება სხვადასხვა ინტელექტუალურ და შემეცნებითი დანიშნულებით