არქიმედეს სკოლაში წინა სასკოლო მოსამზადებელი ჯგუფი. PRE SCHOOL. გაიხსნა

2018 წელი – არქიმედეს სკოლაში გაიხსნა წინა სასკოლო მოსამზადებელი ჯგუფი. PRE SCHOOL.