არქიმედეს მოსწავლეებმა გრაკლიანის ველზე არქეოლოგიურ გათხრებში მიიღეს მონაწილეობა

  • მთავარი
  • სიახლეები
  • არქიმედეს მოსწავლეებმა გრაკლიანის ველზე არქეოლოგიურ გათხრებში მიიღეს მონაწილეობა

2016 წლის 19 სექტემბერს არქიმედეს მოსწავლეებმა გრაკლიანის ველზე არქეოლოგიურ გათხრებში მიიღეს მონაწილეობა.