სკოლის შესახებ

სკოლის სტრუქტურა

სკოლის შინაგანაწესი

ელ ჟურნალი

თბილისის არქიმედეს სკოლა

სკოლის შესახებ

თბილისის არქიმედეს სკოლა დაარსდა 2015 წელს, მას შემდეგ სკოლამ გაიარა განვითარების რამდენიმე ეტაპი. ამჟამად სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურებზე.

სკოლა განთავსებულია ორ ლოკაციაზე. ოთარ ონიშვილის 4-6 ნომრებში სწავლობენ დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეები, ხოლო სიმონ კანდელაკის 37-39 ნომრებში საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეები.

სიახლეები

სკოლის სიახლეები