სკოლის დამფუძნებლი

სკოლის დამფუძნებლის გელა მანელიძის გვედი